Miasto pozbywa się azbestu!

Uwaga Poznaniacy! Trwa nabór wniosków do miejskiego programu usuwania azbestu. Co to oznacza? Można wnioskować o usunięcie wyrobów zawierających ten materiał ze wszystkich poznańskich nieruchomości. Ważne – miasto pokryje nawet 100 procent kosztów ich demontażu lub też odbioru przez wybranego w trybie przetargu wykonawcy.

Czym są wyroby azbestowe?

Wyroby azbestowe były niegdyś popularnym środkiem, często używanym w budownictwie. Niestety, dzisiejsze badania pokazują, że wywołują szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie z nieruchomości np. z dachów czy ścian. A wszystko to dzięki realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032”. Projekt zapewnia dofinansowanie lub zwrot środków do demontażu, zapakowania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest bądź też zapakowania odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. Warto jednak dodać, że usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Gdzie należy składać dokumenty?

Wypełnione wnioski należy składać do 30 września 2021 roku przez ePUAP oraz w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ulicy Gronowej 22a, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo. Kto może składać wnioski? Przede wszystkim osoby fizyczne, członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, a także przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Wszystkie szczegóły dotyczące tej akcji, wzory wniosków oraz listę potrzebnych dokumentów można znaleźć na stronie www.poznan.pl/azbest. Na pytania odpowiadają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP telefonicznie 61 878 5017, 61 878 4053 (sekretariat) oraz mailowo: [email protected].