Miliard złotych na inwestycje w Poznaniu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez marszałka Marka Woźniaka, oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań, pod przewodnictwem prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, podpisali umowę dotyczącą realizacji zaplanowanych inwestycji w mieście. Dzięki zawartemu porozumieniu, Poznań otrzyma niezbędne fundusze na różne przedsięwzięcia infrastrukturalne, takie jak budowa tramwaju na ulicy Ratajczaka czy drugi etap trasy tramwajowej na Naramowice. Wartość dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 118,6 miliona euro. Dodatkowo miasto otrzyma 450 milionów złotych na inwestycje, w tym te wcześniej wspomniane.

Umowa ma na celu ustalenie szczegółów współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako instytucją zarządzającą funduszami europejskimi w regionie w latach 2021-2027, a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że całość działań będzie realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jak podaje sam Zarząd, „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027” została już opracowana przez związek ZIT i pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak podkreśla Zarząd, strategia ta była pierwszą tego typu inicjatywą w Wielkopolsce i jedną z pierwszych w Polsce, która uzyskała takie opinie.