Walka o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii, które nabyło działkę przy ul. Św. Marii Magdaleny w ubiegłym roku, miało zamiar zbudować tam nową placówkę medyczną, która pozwoliłaby na rozbudowę oferty leczenia dla pacjentów. Ze względu na kosztowność inwestycji, starano się o wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Zdrowia, konkretnie z Funduszu Medycznego.

Niestety, resort zdrowia dwukrotnie odmówił przekazania dofinansowania. Jako powód podał brak zapotrzebowania na kolejne urządzenie do radioterapii na terenie Wielkopolski. Lekarze z Centrum składają jednak wyjaśnienia, twierdząc, iż przedstawiciele ministerstwa popełnili błąd w interpretacji wniosku – sprzęt, który miałby być umieszczony w proponowanym budynku, nie jest obecnie dostępny w żadnym innym szpitalu w regionie.