Modernizacja nieruchomości miejskich w Poznaniu na rzecz organizacji pozarządowych

Zakończony został proces odnowienia obiektów mieszkalnych, które są własnością miasta i znajdują się pod adresem ulica Kramarska 32. Te obiekty zostaną teraz przekazane różnym organizacjom pozarządowym. Lokale te będą wykorzystywane przez różne NGO, które skupiają się na obszarach takich jak wsparcie dla dziedziny kultury, pomoc humanitarna oraz integracja międzypokoleniowa. Ważnym elementem tej inicjatywy jest to, że organizacje te nie będą zobowiązane do opłacania czynszu za korzystanie z tych nieruchomości.

Na przełomie stycznia, miasto Poznań zapowiedziało swój program zatytułowany „Lokal dla organizacji pozarządowych”. Celem tego programu jest udostępnienie dziesięciu lokali dla organizacji pozarządowych całkowicie bezpłatnie. Wśród tych lokali, dziewięć z nich mieści się w odnowionym budynku przy ulicy Kramarskiej, a dodatkowy jeden lokal znajduje się pod adresem ulica Żupańskiego 12/Różana 12.

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, podkreślił: „Od dłuższego czasu wspieramy działania organizacji pozarządowych poprzez dotacje i doceniamy ich wkład, nagradzając ich osiągnięcia. Teraz poszerzamy zakres naszej pomocy dla NGO, oferując im do dyspozycji całą nieruchomość położoną w centrum miasta. Organizacje te będą mogły wykorzystać ten budynek do prowadzenia swojej działalności, a jednocześnie zostaną zwolnione z obowiązku płacenia czynszu za korzystanie z nieruchomości”.

Niedawno przeprowadzona modernizacja miejskiego budynku przy ulicy Kramarskiej została ukończona na początku bieżącego roku. Proces ten był nadzorowany i realizowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. W ramach tych prac wykonano gruntowny remont wnętrza budynku, który objął cały obszar podłóg oraz ścian, które otrzymały nowe powłoki malarskie. Dodatkowo, wymieniono wszystkie urządzenia sanitarne znajdujące się w budynku.