Przemysław Grzegorek: Prawo do aborcji nie powinno znaleźć się w Unijnej Karcie Praw Podstawowych

Przemysław Grzegorek, który prowadzi listę kandydatów Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie w Wielkopolsce, zadeklarował swoje sprzeciwianie się prawu do aborcji na forum Europejskiego Parlamentu podczas nadchodzących wyborów. W swojej deklaracji, Grzegorek podkreślił traumatyczne skutki aborcji dla kobiet, które decydują się na jej przeprowadzenie.

Grzegorek wskazał, że wiele kobiet które poddały się procedurze aborcji, doświadcza traumatycznych wspomnień i wyrzutów sumienia latami po zabiegu. Powiedział: „To nie dzieje się po roku, czy po dwóch, tylko po pięciu, dziesięciu latach, nagle widzą te małe dzieci, które gdzieś na placu zabaw się bawią i się im przypomina, że to mogło być moje dziecko”.

W kwietniu poprzedniej kadencji, Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą wpisania prawa do przerywania ciąży do unijnej Karty Praw Podstawowych. Przemysław Grzegorek przyznaje jednak, że chociaż wiele osób w parlamencie prawdopodobnie nadal będzie popierać prawo do aborcji, on sam zamierza przeciwdziałać tej inicjatywie.

Lista Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie jest numerem 3 na karcie wyborczej w Wielkopolsce. Poza Przemysławem Grzegorkiem startuje na niej między innymi żona Janusza Korwin-Mikke, Dominika.