MPK Poznań: Decyzja w sprawie modernizacji tramwaju Solaris Tramino S100

Do końca przetargu na remont i modernizację wagonu tramwajowego typu Solaris Tramino S100 doszło w MPK Poznań. Wyłoniona została jedyna oferta, która nie przekraczała szacunkowych kosztów przedsięwzięcia ze strony zamawiającego.

Godne przypomnienia jest to, że oferty do przetargu nadesłały następujące firmy:

– Modertrans Poznań z kwotą brutto 4.852.350,00 zł;
– Saatz z kwotą brutto 4.550.987,70 zł;
– Konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych wraz z FALKONE, oferujące usługę za sumę 3.787.700,00 zł brutto.
Ostatecznie, wartość pierwotnego oszacowania wynosiła 4.305.000,00 zł brutto. Wybrane do przeprowadzenia prac modernizacyjnych zostało konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych i FALKONE.

Czas przeznaczony na wykonanie prac to 18 miesięcy.

Tramwajowa jednostka Tramino została zakupiona przez MPK Poznań od producenta – Solaris. Teraz otwiera się możliwość przywrócenia go do aktywnego użytkowania. Wg wymogów przetargowych, tramwaj powinien po remoncie posiadać możliwie najbliższe techniczne rozwiązania do tych, które opisane są w dokumentacji technicznej – zbliżone do zastosowanych w modelu referencyjnym – Solaris Tramino typ S105p, nr 545. Dotyczy to szczególnie funkcji oraz sposobu działania systemów pokładowych, rozmieszczenia urządzeń oraz interfejsów użytkownika w urządzeniach informatycznych i oprogramowaniu.

Konieczne jest, aby po przeprowadzeniu głównego remontu i modernizacji, tramwaj Solaris Tramino S100 był pojazdem jednokierunkowym wyposażonym w stanowisko do jazdy manewrowej do tyłu. Powinien być też przystosowany do pracy w warunkach temperatur od –25oC do +40oC i przy wilgotności względnej powietrza do 95% (uwzględniając możliwość chwilowej kondensacji pary wodnej). Musi także być dostosowany do warunków infrastruktury torowo-sieciowej MPK – Poznań Sp. z o.o., a jego stan techniczny po naprawie nie może być gorszy niż przed nią, przy założeniu braku zmian parametrów skrajni oraz koniecznej przestrzeni niezabudowanej.