Nowa obwodnica Poznania – jaką trasą pojedziemy?

Jaką trasą będzie przebiegać północno-wschodnia obwodnica Poznania? Do końca września poznamy decyzję Dyrekcji Ochrony Środowiska, która zdecyduje się na jeden z trzech przedstawionych wariantów.

Północno-wschodnia obwodnica Poznania

Obecnie w Poznaniu mamy trzy obwodnice: południową, zachodnią oraz wschodnią. Czy planowana od kilku lat inwestycja północno-wschodniej obwodnicy dojdzie do skutku? Wszystko na to wskazuje. Warunkiem jest jednak pozytywna opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, dotycząca przebiegu tej trasy. Ta zapadnie najpóźniej 27 września.

Różne warianty trasy

Jakie są koncepcje dotyczące budowy tej obwodnicy? Przede wszystkim musi posiadać dwa pasy ruchu w każdą stronę. Należy połączyć drogę S11, zaczynając od węzła Poznań Północ-Złotkowo, a skończyć na drodze krajowej 92 lub drodze ekspresowej S5. Obwodnica miałaby połączyć m.in. Suchy Las, Złotkowo, Owińska i Uzarzewo. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych, projektant założył 3 warianty obwodnicy uwzględniając możliwie najlepsze sposoby pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Dwa warianty dotyczą zakończenia budowy na drodze ekspresowej S5. W przypadku pierwszej opcji zjazd utworzony byłby na węźle Iwno, natomiast w drugiej – na węźle Kleszczewo. Dodajmy, że droga S5 jest poprowadzona od autostrady A2 w stronę Gniezna.

Ostatni wariant natomiast zakończyłby się na drodze, która łączy Świecko z Warszawą, czyli drodze krajowej 92. Zjazd powstałby 3 kilometry  od Kostrzyna, we wsi Skałowo.

Puszcza Zielonka

Niestety – każda z zaproponowanych tras przebiegać będzie przez kawałek Puszczy Zielonka, co spotkało się ze skargami Stowarzyszenia 'Zielonka”. Społecznicy zaproponowali nawet alternatywną trasę, która pozwoliłaby nie ingerować w funkcjonowanie Puszczy. Czy to jednak będzie wystarczające? Przekonamy się o tym do 27 września, kiedy to ma zapaść decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.