Nowe mosty Berdychowskie w Poznaniu: Postęp prac i korzyści dla mieszkańców

Prace konstrukcyjne na nowych mostach Berdychowskich w Poznaniu są już dobrze zaawansowane. Na obiekcie przechodzącym nad Kanałem Ulgi trwają intensywne prace zmierzające do połączenia łuku pierwszej z przepraw pieszo-rowerowych. Prace na drugim moście, który przecina nurt Warty, są również widoczne dzięki powstawaniu tymczasowych podpór.

Obie struktury mostowe zostały zaprojektowane tak, aby były do siebie podobne zarówno pod względem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym, tworząc jedną harmonijną całość. Projekt przewiduje również budowę chodników, ramp, schodów oraz instalację oświetlenia i elementów małej architektury. Długość tych nowych konstrukcji wyniesie odpowiednio 165 i 117 metrów.

Realizacja projektu mostów Berdychowskich znacznie ułatwi komunikację pomiędzy terenem kampusu Politechniki Poznańskiej a południową częścią Ostrowa Tumskiego oraz lewobrzeżną stroną miasta, w tym z historycznym Starym Rynkiem. Nowe mosty będą z pewnością dużym ułatwieniem dla mieszkańców i studentów podróżujących na co dzień w tych rejonach miasta.