Nowy park na Łacinie. Plany są imponujące!

Osiedle Łacina to jedno z najszybciej rozwijających się miejsc w Poznaniu. Magistrat działając razem z parafią Łacina oraz Fundacją Zakłady Kurnickie, chcą tam stworzyć nowy park. Niektórzy zwracają jednak uwagę na fakt, że park stanie się integralną częścią parafii św. Franciszka. Czy stanie się przestrzenią zamkniętą?

Jak mówi proboszcz parafii na Łacinie, ks. Radek Rakowski, Centrum Duszpasterskie powstające na terenie nowego parku, ma być miejscem otwartym zarówno dla wierzących jak i niewierzących. Zamiast ściśle religijnego charakteru, zaplanowano je jako miejsce spotkań budujące wspólnotę z naciskiem na duchowość człowieka.

Osiedle Łacina jest jednym z najszybciej rozwijających się miejsc w Poznaniu. Nowe osiedla przyciągają mnóstwo osób, które nie mają przestrzeni do poznania siebie nawzajem. Takim właśnie miejscem ma być nowo powstały park. Jednocześnie w znaczący sposób przyczyni się on do wzrostu komfortu życia w mieście.

Rozpoczęcie prac budowlanych szacowane jest na koniec tego roku, a huczne otwarcie na drugą połowę 2024 roku.