Organizacje pozarządowe w Poznaniu mogą składać wnioski o darmowe lokale do końca lutego

Działające w Poznaniu organizacje społeczne mają możliwość złożenia wniosków do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w sprawie bezpłatnego korzystania z pomieszczeń na swą działalność. Termin nadsyłania wniosków upływa z końcem lutego. W ramach programu, wynikłego z negocjacji między przedstawicielami społecznymi a Urzędem Miasta Poznań, przygotowano 11 lokali. Jeden z nich już trafił w ręce fundacji oferującej wsparcie dla uchodźców z Ukrainy i ich pociech.

Dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny przez konflikt zbrojny na Ukrainie, teraz znajdują schronienie w Poznaniu, gdzie mają także szansę na dalszy rozwój. Nauka języka angielskiego jest tylko jednym z wielu punktów na liście zajęć, które Fundacja Aitwar oferuje nie tylko dla uchodźców.

Pomieszczenie dla działalności tej organizacji zostało przekazane przez miasto w ramach realizowanego programu „Lokal dla organizacji pozarządowych”. Chociaż jest to nowy projekt, jego historia rozciąga się na wiele lat.

Jak podkreślają przedstawiciele organizacji społecznych, niektóre z nich otrzymały lepsze warunki dzięki swojej determinacji, a nie dzięki systemowym rozwiązaniom. Sytuację te jeszcze bardziej pogłębiła pandemia.