Otwarcie nowego węzła drogowego Fałkowo – klucz do rozwoju gminy Łubowo

Od dnia dzisiejszego, mieszkańcy gminy Łubowo w powiecie gnieźnieńskim mają dostęp do nowo otwartego przejazdu od strony drogi krajowej S5. Andrzej Łozowski, wójt Łubowa, podkreśla znaczenie tego węzła dla lokalnej społeczności oraz inwestorów zlokalizowanych w obrębie tamtejszej specjalnej strefy ekonomicznej.

Fałkowo, dzięki swemu położeniu, umożliwia skierowanie całego ruchu z obszaru strefy ekonomicznej na trasę S5. Brak takiego rozwiązania mógłby doprowadzić do chaosu komunikacyjnego wśród mieszkańców tej miejscowości, zważywszy na fakt, iż strefa ekonomiczna docelowo zajmie obszar ponad 120 ha. Już teraz, 45 ha tej powierzchni zostało nabyte przez inwestorów planujących budowę nowych przedsiębiorstw.

Wójt Łubowa wyjaśnia, że strefa jest niezbędna dla przyszłego rozwoju gminy. Z uwagi na nadchodzące wygaśnięcie funduszy unijnych, istnieje potrzeba tworzenia firm, które będą generować dochody z tytułu podatku od nieruchomości i CIT.

Plany rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej w gminie Łubowo zakładają bliską współpracę z Gnieznem. W ramach tej współpracy, wójt zapowiedział uruchomienie autobusowego transportu pracowników z Gniezna. Inwestycja w budowę węzła w Fałkowie wyniosła ponad 17 mln zł., a środki na ten cel pozyskane zostały z programu Polski Ład.