Podwyżki dla profesorów: Minimalne wynagrodzenie znacznie wzrosło

Na przestrzeni ostatnich tygodni, w szczególności pod koniec lutego, doszło do znaczącej zmiany w obszarze płac w sektorze edukacji wyższej. Minister nauki zadecydował o istotnym wzroście minimalnego wynagrodzenia dla profesorów, podnosząc je z sumy przekraczającej 7000 złotych brutto do kwoty ponad 9000 złotych brutto. Mimo że jest to minimalna stawka, publiczne uczelnie wyższe mają możliwość oferowania swoim pracownikom naukowym wyższych zarobków.

Profesor Teofil Jesionowski, pełniący funkcję rektora na Politechnice Poznańskiej, udzielił informacji na temat wprowadzanych zmian. Zgodnie z jego słowami, średnia wielkość wynagrodzeń dla profesorów tej uczelni ma wzrosnąć z obecnych 10 tysięcy złotych do kwoty rzędu 13 tysięcy złotych.

Zdaniem rektora Jesionowskiego, te regulacje mają historyczne i znaczące znaczenie. Zapewniają możliwość utrzymania specjalistów na uczelniach, co było dotychczas jednym z największych problemów i wyzwań środowiska akademickiego. Fachowcy opuszczali bowiem uczelnie, przenosząc się do sektora gospodarki.

Zgodnie z nowymi regulacjami, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Politechnice Poznańskiej otrzymają około 30 procent wyższe wynagrodzenia niż do tej pory. Dla pozostałych pracowników podwyżki przekroczą 20 procent.

Krystyna Andrzejewska, przewodnicząca „Solidarności” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poinformowała natomiast, że minimalne wynagrodzenie profesora na tej uczelni wyniesie 11 tysięcy i 400 złotych brutto.