Pomniki Poznania – miejskie symbole

Koziołki poznańskie

 
Każdy kto odwiedza Poznań, koniecznie musi zobaczyć koziołki. To zdecydowanie jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego miasta, który jest bohaterem wielu fotografii i źródłem uciechy najmłodszych. Koziołki, choć wytarte od ciągłego siadania z chęcią dadzą się dosiąść. W zimie możemy podziwiać je w odpowiednich do pory kostiumach, a w innych okresach często dekorowane są stosownie do okazji.
 
Pomnik zwykle znajduje się na Placu Kolegiackim, blisko Urzędu Miejskiego. Obecnie, przez wzgląd na prace archeologiczne znajduje się on w parku Chopina.
 

Bamberka

 
Spacerując po Starym Mieście, warto zatrzymać się przy Studzience Bamberki. Przedstawia pracownice winiarni Golderinga i wbrew nazwie pomnika nie była Bamberką. Figura przedstawia typowe elementy tamtej kultury: strój oraz inne elementy dekoracyjne.
 
Postawiono go nawiązując do przybyłych na ziemie poznańskie Bambrów, czyli Niemców z Bawarii. Zapełnili oni pustkę po stratach wojennych, jakie dotknęły polskie wsie po wojnie.
 
 

Pomnik Starego Marycha

 
Stary Marych to honorowy obywatel Poznania ? Ten pomnik przedstawiać ma typowego mieszkańca tego miasta. Został stworzony na potrzeby audycji radiowej. Początkowo proponowano uwiecznić inne, bardziej znaczące postacie, jednak ostatecznie zdecydowano się na fikcyjnego Marycha.
 
Pomnik znajduje się na ulicy Półwiejskiej i jest regularnie dekorowany przez mieszkańców, co dowodzi, jak ważnym jest on elementem krajobrazu.
 
 

Pomnik Zygi Latarnika

 
Pomnik Zygi został stworzony w celu rozpropagowania idei ocalenia latarń gazowych dla przyszłych pokoleń. Oczywiście tylko w niektórych rejonach miasta. Zygmunt, bo to właśnie po poznańsku oznacza Zygi, jest fikcyjną postacią, którą oglądać możemy na Grobli.
 
Integralną częścią pomnika jest latarnia, którą właśnie zapala latarnik. Postawienie pomnika to zdecydowanie dobry krok, ku szerzeniu historii miasta oraz Polski.
 

Pomnik Pyry

 
Mówiąc o Poznaniu, nie sposób pominąć swojskiej Pyry. Umieszczony na Łęgach Dębińskich głaz przypominający ziemniaka (pyrę), zaprezentowano w 2007 roku podczas Dni Pyrlandii (park linowy).
 
Kamień waży 5 ton i ozdobiony jest pamiątkową tablicą.