Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Ukrainy zalanych przez powódź

Organizacja charytatywna Caritas Poznań zainicjowała zbiórkę mającą na celu wsparcie mieszkańców zalanych terenów na Ukrainie, którzy ucierpieli w wyniku wysadzenia zapory w Nowej Kachowce przez Rosjan. Pomoc dla poszkodowanych można zaoferować zarówno w formie finansowej, jak i przekazując artykuły o największym obecnie zapotrzebowaniu.

Informacje o zniszczeniu zapory przez Rosję ukraińskie władze przekazały 6 czerwca. Zaporę tę cechował rozciągający się na długości 240 km Zbiornik Kachowski. W wyniku tego zdarzenia hydroelektrownia znajdująca się na tamie uległa całkowitemu zniszczeniu, a woda zatopiła wiele miejscowości, prowadząc do humanitarnej oraz ekologicznej katastrofy.

Rzecznik prasowy Caritas Poznań, Adam Hubert, podał informację o ogromnej powodzi, która dotknęła liczne wsie i miejscowości położone w dolnym biegu rzeki. W wyniku tej tragedii doszło do ofiar śmiertelnych, a wiele osób straciło praktycznie wszystko. W związku z tym sytuacją Caritas Poznań postanowiło zorganizować zbiórkę na rzecz dotkniętych powodzią osób. W czwartek 15 czerwca zaplanowany jest transport z zebranymi darami, który wyruszy w kierunku potrzebujących.