Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych dla młodych badaczy z Poznania

Wyróżniono naukowe osiągnięcia dwunastu młodych badaczek i badaczy z Poznania, którzy otrzymali stypendia w kwocie 10 000 złotych każde. Uroczystość wręczenia stypendiów miała miejsce w poniedziałek, 12 czerwca, podczas której laureaci odebrali gratulacje oraz nagrody z rąk Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego rady miasta, Mariusza Wiśniewskiego, zastępcy prezydenta Poznania oraz prof. dr. hab. Witolda Jurka, przewodniczącego kapituły.

Stypendium jest przyznawane młodym naukowcom związanych z poznańskim środowiskiem akademickim, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat. W bieżącym roku konkurs na stypendium zgromadził 68 zgłoszeń od zdolnych młodych osób prezentujących imponujące osiągnięcia naukowe. Nagroda ta ma swoje początki w roku 1998, a do tej pory doceniła już wysiłki aż 259 osób.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w odnowionej sali sesyjnej, której historyczne freski i ich odtwarzanie niosą za sobą przesłanie mądrości i roztropności. Grzegorz Ganowicz podkreślił, że tym wartościom z pewnością nie można odmówić miejskim stypendystkom i stypendystom, którzy zostali uhonorowani w tym roku.