Poznań walczy z osteoporozą!

Ważna informacja dla wszystkich mieszkanek Poznania, które ukończyły 50 lat! Zapraszamy na bezpłatne badania, mające na celu wykazać obecność osteoporozy. Właśnie ruszyła rejestracja i nie warto z nią zwlekać, bo szacunkowo z tą chorobą mierzy się nawet co trzecia kobieta po okresie menopauzy.

Czym jest osteoporoza?

Osteoporoza, inaczej „”cichy złodziej kości” jest chorobą układową szkieletową, charakteryzującą się podwyższonym ryzykiem złamań kości. Przez Światową Organizację Zdrowia została uznana jako choroba cywilizacyjna. Jej przebieg charakteryzuje stopniowy zanik tkanki, czego skutkiem jest zwiększona kruchość kości, a co za tym idzie – ryzyko jej uszkodzenia. Co istotne, jest to proces całkowicie bezbolesny, dlatego często dowiadujemy się o występowaniu choroby za późno, właśnie przy okazji złamań.

Czy tylko kobiety są na nią narażone?

Choroba ta występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jednak znacznie częściej dolega ona paniom, głównie z uwagi na ryzyko jej rozwoju, które szczególnie wzrasta w okresie menopauzy. Z tego też powodu miejski program profilaktyki osteoporozy został skierowany do mieszkanek Poznania, które ukończyły 50. rok życia. Niestety, według statystyk, ryzyko wystąpienia złamania kości w wyniku osteoporozy, może wynieść nawet 40%.

Miejski program profilaktyki osteoporozy

Kto może skorzystać z programu? Zapraszamy wszystkie panie, które przekroczyły 50 lat, są zameldowane w Poznaniu, a także rozliczają się w poznańskim urzędzie skarbowym. Uczestniczki programu zostaną najpierw poddane badaniu wstępnemu, mającego na celu wykluczenie przeciwwskazań, a następnie zostanie przeprowadzona m.in. ocena ryzyka złamania kości na przestrzeni 10 lat. Na zakończenie specjalista podsumuje badania przesiewowe, wraz z zaleceniami dalszego postępowania. Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zarejestrować się:

  • osobiście – w siedzibie realizatora przy ul. Kasprzaka 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00)
  • telefonicznie – pod numerem 61 627 07 04 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00)
  • mailowo – na adres e-mail: [email protected]