Poznańska scena kulturalna otrzyma wsparcie finansowe warte 23,2 mln zł

W zamiarze wspierania rozwoju kultury na lokalnym poziomie, miasto Poznań wyróżniło organizacje pozarządowe dotacjami o łącznej wartości 23,2 miliona złotych. Wskutek niedawno zorganizowanego konkursu, zdecydowano się przyznać wsparcie finansowe dla 194 różnych projektów. Liczba ta stanowi ponad połowę ze wszystkich poprawnie sformułowanych wniosków, które nadesłano – łącznie 358. Do przyznawanych dotacji należą zarówno te jednoroczne, jak również dwu- i trzyletnie.

Jędrzej Solarski, pełniący funkcję wiceprezydenta miasta Poznania, podkreśla istotność wpływu, jaki na rozwinięcie bogatej i wielowymiarowej oferty kulturalnej mają organizacje pozarządowe. Wyraża przy tym zadowolenie, że tegoroczny konkurs ma na celu nie tylko promowanie kulturalnego rozwoju, ale również umocnienie pozycji niezależnych twórców i animatorów kulturalnych.

Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania, pozytywnie ocenia decyzję o przyznaniu większej ilości wieloletnich dotacji. Według niego, jest to klucz do zapewnienia mieszkańcom stałego dostępu do oferty kulturalnej oraz do umożliwienia rozwoju samych organizacji.