Poznański magistrat ogłasza nową edycję programu likwidacji azbestu

Urząd Miasta Poznania niedawno podał do publicznej wiadomości, iż właśnie rozpoczęto proces składania wniosków w ramach najnowszej edycji miejskiego programu, mającego na celu eliminację azbestu. Według informacji udzielonej przez urząd, Miasto Poznań jest gotowe pokryć nawet 100 procent kosztów związanych z demontażem lub odebraniem materiałów zawierających ten szkodliwy składnik.

Nie tak dawno temu, tworzywa zawierające azbest były chętnie wykorzystywane w branży budowlanej. Obecnie jednak, mając na uwadze ich szkodliwe działanie na zdrowie i życie ludzi, konieczne stało się podjęcie działań mających na celu ich całkowitą eliminację.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” to inicjatywa, której kolejną odsłonę właśnie uruchomiono. Działania objęte programem obejmują finansowanie demontażu, pakowania, transportu oraz neutralizacji wyrobów zawierających azbest. Ponadto, jeśli odpady z tym szkodliwym materiałem są przechowywane na nieruchomościach, program pokrywa koszty ich pakowania, transportu i unieszkodliwiania.

Urząd Miasta Poznania zobowiązał się do pokrycia pełnych kosztów usunięcia azbestu przez wykonawcę, który zostanie wybrany w drodze przetargu. Na te cele zarezerwowano w miejskim budżecie środki w wysokości 200 tysięcy złotych.