Poznański program bezpłatnej pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16 roku życia

Poznań stawia na pomoc społeczeństwu, zwłaszcza osobom zmagającym się z codziennością w wyniku swoich niepełnosprawności. Miasto wprowadziło projekt, którego celem jest udzielanie bezpłatnych usług asystenckich. Program jest adresowany zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, które nie przekroczyły jeszcze 16 roku życia.

Każdy mieszkaniec Poznania, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może skorzystać z tej inicjatywy. Projekt obejmuje również dzieci do 16 roku życia, które posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność. W przypadku najmłodszych konieczne jest dodatkowo wskazanie na stałą lub długoterminową potrzebę opieki lub pomocy ze strony innej osoby. Z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego funkcjonowania tych dzieci, niezbędny jest stały współudział opiekuna na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

Aby zostać opiekunem dziecka objętego tym programem, należy spełnić pewne kryteria. Po pierwsze, trzeba posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Po drugie, osoba aplikująca musi rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) na rzecz miasta Poznania. Ostatnim, ale nie mniej ważnym warunkiem jest bycie rodzicem lub opiekunem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymaga wsparcia asystenta.