Poznańskie władze nie zdołały na czas ustalić nowych warunków dotyczących odbioru odpadów

Urząd miasta Poznania nie był w stanie w odpowiednim czasie podjąć decyzji odnośnie przetargu na zagospodarowanie odpadów na terenie całego miasta. Nie zawarto umów z żadnymi nowymi firmami, które miały zajmować się tego typu usługami na terenach Grunwaldu i Jeżyc. Podczas trwania procesu przetargowego, obowiązki te nadal będą wykonywane przez dotychczasowe firmy.

W pozostałych częściach Poznania zdołano jednak zakończyć proces przetargowy i podpisano odpowiednie umowy. Firmy, które zwyciężyły w tych konkursach to Remondis Sanitech Poznań, która będzie odpowiedzialna za odbiór śmieci z Piątkowa, Starego Miasta i Wildy oraz FB Serwis, który obsłuży Nowe Miasto, Rataje i Winogrady.

Zawarte umowy zaczynają obowiązywać od lipca i będą ważne przez kolejne trzy lata. Nie nastąpią żadne zmiany w obecnej częstotliwości wywozu odpadów ani wysokości opłat za tę usługę. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych nadal będą płacić 25 złotych od osoby, natomiast za odbiór odpadów z domów jednorodzinnych opłata wynosi 28 złotych. Opłata jest obniżana o 2 złote dla osób, które posiadają własne kompostowniki. Zmieni się jednak sposób dostarczania harmonogramów odbioru odpadów – nie będą one już rozprowadzane w formie papierowej, lecz zostaną udostępnione w formie elektronicznej.