Regulacje poznańskiej komunikacji miejskiej wobec problemu zanieczyszczenia powietrza

Zgodnie z uchwałą miejskich radnych Poznania z 2017 roku, możliwość wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej w reakcji na niską jakość powietrza jest ściśle określona. Aby do takiej sytuacji doszło, muszą zostać spełnione dwa kryteria. Pierwszym jest przekroczenie na dowolnej stacji monitorującej powietrze w Poznaniu dobowego stężenia pyłów PM10. Do 2019 roku ustalony poziom wynosił 200 mikrogramów na m3, jednak od tego czasu obowiązuje nowa wartość – 100 mikrogramów na m3. Drugim wymaganym warunkiem jest przewidywanie kontynuacji przekroczenia tych wartości w następnym dniu.

Mimo istnienia takiego mechanizmu, dotychczas w historii Poznania nie zdecydowano się na wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacją miejską jako odpowiedź na złe warunki powietrza. Wygląda na to, że taka sytuacja nie zmieni się także w najbliższym czasie. Mimo iż środa przyniosła niską jakość powietrza, prognozy na czwartek i piątek są optymistyczne. Przewiduje się bowiem poprawę warunków atmosferycznych, a stężenie pyłu PM10 ma spaść do wartości mieszczących się w normie dobowej.