Rola samorządów w kontroli cen węgla: wyniki inicjatywy z ubiegłego roku

W ubiegłym roku, rząd podjął decyzję o powierzeniu sprzedaży węgla lokalnym samorządom, mając na celu stłumienie intensywnego wzrostu cen tego surowca. To działanie, mimo iż nie doprowadziło do sprzedaży całego dostępnego zapasu, umożliwiło jednak samorządom oferowanie węgla po obniżonej cenie.

Problem stanowiły jednak nieprzebrane ilości węgla, które gromadziły się na składach należących do samorządów. Większość z nich nie posiadała bowiem odpowiednich warunków magazynowych ani infrastruktury pozwalającej na efektywne przeprowadzenie procesu sprzedaży. W rezultacie, samorządy nawiązały współpracę z miejscowymi składami opału lub innymi firmami, które były w stanie przejąć rolę dystrybutora tego surowca.