Rynek Łazarski się zazieleni!

W odpowiedzi na zarzuty mieszkańców o „betonozę”, wprowadzono modyfikacje do inwestycji dotyczącej przebudowy Rynku Łazarskiego. Chociaż w pierwotnym planie zieleń była obecna, zdaniem poznaniaków, było jej zdecydowanie zbyt mało.

Przebudowa Rynku Łazarskiego

Prace realizowane przez firmę Skanska kosztują ponad 42 miliony złotych. Modernizacja Rynku Łazarskiego obejmuje powstanie nowoczesnego targowiska z zadaszeniem. Poprawiono jakość infrastruktury technicznej oraz zadbano o okoliczne chodniki i ulice.

Oskarżenia mieszkańców o „betonozę”

Po wnioskach mieszkańców, wprowadzono zmiany mające na celu dołożenie do projektu Rynku Łazarskiego więcej zieleni – drzew oraz zieleni niskiej. Powstanie również nowy zieleniec o powierzchni ok. 150 m2, oraz zostaną zasadzone drzewa od strony ulicy Głogowskiej.

Nasadzenia odbędą się jesienią i wtedy też mają się zakończyć wszystkie prace dotyczące przebudowy Rynku.