Skontrolowano okolice poznańskich szkół

1 września już za nami – aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczniów, Zarząd Dróg Miejskich skontrolował, poprawił i zamontował nowe oznakowanie przy poznańskich placówkach szkolnych.

Kontrole ZDM w okolicach szkół

Skontrolowanie okolicy i poprawa bezpieczeństwa najmłodszych w rejonach przyszkolnych od wielu lat jest priorytetem ZDMu. Już od początku wakacji kontrolowane i modernizowane były oznakowania, sygnalizacje, widoczność oraz pozostała infrastruktura przy blisko stu placówkach szkolnych w Poznaniu.

Przeprowadzane kontrole dotyczyły głównie oznakowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. balustrady, słupki). Intensywnie sprawdzane było działanie sygnalizacji świetlnych (w tym wszystkich przycisków). Co ważne, odnowiono również napisy „szkoła” przy placówkach oświatowych.

Skontrolowano niemal 100 szkół

W czasie wakacji skontrolowano okolice niemal 100 szkół. Blisko 35 placówek wymagała odmalowania oznakowania, w kilku miejscach należało wymienić zniszczone znaki lub je oczyścić od naklejek bądź sprayu. Podobne prace zostaną przeprowadzone również po rozpoczęciu roku szkolnego, wszystkie po to aby zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo dzieciom przez cały rok, a nie tylko tuż po wakacjach.

Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w rejonach szkół przyjmowane są przez Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZDM pod numerem telefonu 61 661 44 02, 795 525 660 (24h) lub mailowo [email protected].