Ukraińscy emigranci: adaptacja w nowym otoczeniu

Bez względu na to, czy uciekali przed trwogą konfliktu zbrojnego, czy byli jednym z tych zapalonych poszukiwaczy nowych horyzontów, którzy zdecydowali się na dobrowolną emigrację, jedno jest wspólne wszystkim tym ludziom – musieli odnajdywać swoje miejsce w nieznanej rzeczywistości kraju goszczącego. Pytanie brzmi, jak im się to udało?

Noc z 23 na 24 lutego 2022 roku przyniosła ze sobą niespodziewany atak Rosji na Ukrainę. W obliczu tej sytuacji, wiele osób z Ukrainy podjęło decyzję o repatriacji, natomiast inna część zadecydowała o pozostaniu w Polsce lub wybraniu naszego kraju jako nowego domu. Wśród nich są Andrii, Tatiana, Eliza oraz Anastasiia – wszyscy są obywatelami Ukrainy. Każda z tych osób przybyła do Polski w innym okresie i z różnych powodów. Wszystkich natomiast łączy doświadczenie próby oswojenia nowej rzeczywistości – polskiej.

Nie można pomijać gestu solidarności jaki wykazali Polacy wobec przybyłych Ukraińców. Jak podkreśla Ryszard Kupidura, znawca kwestii ukraińskich i członek Stowarzyszenia Polska-Ukraina: „Uważam, że my, jako Polacy, mamy wszelkie prawo do dumy z naszej reakcji na przybycie Ukraińców do Polsce. Jako społeczność zademonstrowaliśmy prawdziwą solidarność”.