W Poznaniu osiedlowi radni współuczestniczą w planowaniu inwestycji miejskich

Poznań wciąż aktywnie współpracuje z radnymi osiedlowymi, aby razem efektywnie planować i wprowadzać w życie najważniejsze projekty miejskie. Spotkania z przedstawicielami 42 jednostek pomocniczych są corocznym rytuałem, który ma miejsce na początku roku i jest organizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Na tych spotkaniach omawiane są najważniejsze zadania na następne dwanaście miesięcy.

Wśród planowanych na ten rok inwestycji znajdują się takie projekty jak nowe nasadzenia zieleni na Piątkowie, remonty chodników w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 67 czy też kontynuacja remontu jezdni na ulicy Redarowskiej. Jak podkreśla Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, spotkania te mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania współpracy i realizacji projektów odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Jednostki pomocnicze działające na terenie miasta dysponują funduszami, które mogą być wykorzystane do realizacji różnego rodzaju zadań. Może to obejmować budowę i remont dróg, nasadzenia zieleni czy instalację ławek i koszy na śmieci. Radni, którzy są jednocześnie mieszkańcami osiedli, mają bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące lokalnych inwestycji.

Styczniowe spotkania są doskonałym momentem, aby przeanalizować plany na bieżący rok w kontekście inwestycji, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem i infrastrukturą drogową. Niemniej ważne są także kwestie estetyki przestrzeni miejskiej i nasadzeń zieleni.

Współpraca ta ma swoje korzenie we wcześniejszych latach, kiedy to udało się zrealizować szereg projektów. Przeprowadzono remonty chodników na ulicach Pilotów, Maczka, Średniej, Krzyżowej, gdzie dodatkowo posadzono nowe drzewa. Remonty jezdni miały miejsce na ulicach Radziwoja, Majakowskiego i Trzemeszeńskiej. Natomiast na osiedlu Tysiąclecia zamontowano nowe ławki.