Wprowadzenie cichszych dzwonków w poznańskich szkołach w celu ograniczenia hałasu i poprawy komfortu uczniów

Poznań zainicjował innowacyjny projekt mający na celu zmniejszenie hałasu w szkołach poprzez wymianę tradycyjnych, głośnych dzwonków szkolnych na ciche i bardziej przyjazne słuchu. Inicjatywa ta miała swoje źródło w postulatach rad rodziców oraz dyrektorów placówek edukacyjnych, przede wszystkim tych podstawowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Przemysława Foligowskiego, dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, miasto zdecydowało się na zabezpieczenie odpowiednich funduszy na realizację tego projektu. Celem wprowadzenia cichszych dzwonków jest nie tylko ograniczenie hałasu w obiektach szkolnych, ale również poprawa komfortu uczniów.

Mimo że miasto Poznań przewidziało środki finansowe na ten cel, decyzja o wymianie dzwonków pozostaje w gestii indywidualnej każdej ze szkół. Jak podkreśla Przemysław Foligowski, nikt nie zostanie do tej zmiany zmuszony. Wszystkie placówki, które wyrażą chęć skorzystania z funduszy, będą musiały zgłosić tę decyzję poprzez oficjalny wniosek do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Zależnie od stopnia zainteresowania ze strony szkół, miasto rozważy możliwość utworzenia podobnej rezerwy finansowej w przyszłym roku. Wszystko zależy od reakcji i decyzji dyrektorów poszczególnych placówek edukacyjnych.