Z Poznania znikną paczkomaty InPost? Wiele na to wskazuje!

Miejski Konserwator Zabytków zarządził, że paczkomaty stojące w centrum Poznania oraz w okolicach Jeżyc i Sołacza, zostały postawione tam nielegalnie. Większość z nich musi być rozmontowana w typie pilnym. InPost i Allegro zapłacą ogromne kary?

Zgodnie z informacjami podawanymi w ogólnopolskich mediach, paczkomaty na Jeżycach, centrum Poznania oraz na Sołaczu będą musiały być rozmontowane. Stoją one na niedozwolonym miejscu, bez odpowiednich pozwoleń. Miejski Konserwator Zabytków już nałożył kary ponad stu tysięcy złotych na InPost oraz ponad trzydzieści tysięcy złotych na Allegro.

Po demontażu, InPost może starać się o postawienie nowych paczkomatów, we wskazanych przez konserwatora miejscach. Z pewnością jednak nie uzyska zgody na montaż tego typu urządzeń w strefie ochrony konserwatorskiej.

InPost oraz Allegro zapewniają, że będą odwoływać się od narzuconych kar oraz od nakazu demontażu automatów paczkowych. Wnioski w tej sprawie będzie rozpatrywać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O postępach w sprawie będziemy informować na bieżąco.