Zdumiewający sukces Poznania w międzynarodowym rankingu ekonomicznym

Niedawno opublikowany raport Oxford Economics, renomowanej agencji doradczej specjalizującej się w ekonomii, obejmujący tysiąc metropolii na całym globie, przyniósł wiele powodów do radości dla mieszkańców Polski, a w szczególności Poznania.

Raport skupił się na pięciu fundamentalnych obszarach: ekonomia, kapitał ludzki, jakość życia, środowisko oraz administracja. Znalazło się w nim miejsce dla aż 12 polskich miast. Najważniejszą kategorią, jaką było gospodarstwo, bezapelacyjnie zdobył Poznań.

Szacunki ekonomiczne bazowały na kwestiach takich jak wielkość i dynamika wzrostu PKB, PKB per capita, stopa zatrudnienia czy stabilność i różnorodność gospodarcza. W tym zestawieniu Poznań zasłużenie zdobył 174 pozycję na globalnej liście, pokonując jednocześnie 11 innych polskich miast. Natomiast zaraz za Poznaniem uplasowały się Wrocław i Kraków.

W całkowitym zestawieniu wszystkich miast Polski, Poznań zaszczytnie zajął drugie miejsce, ustępując jedynie stolicy – Warszawie.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, z satysfakcją skomentował te wyniki, podkreślając, że „wysokie oceny w kategorii ekonomia potwierdzają silną pozycję Poznania jako miasta, które jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej i posiada znaczący potencjał inwestycyjny”. Dodatkowo zauważył, że ten ranking ma ogromne znaczenie na szczeblu międzynarodowym i stanowi dowód na dynamiczny rozwój miasta.