Coraz więcej zieleni na mapie Poznania

Poznań się zazielenia! Coraz więcej zielonych skwerów i pasów drogowych – takich miejsc przybywa w naszym mieście. Miasto Poznań prowadzi intensywne działania, które mają zmierzać do zasadzenia roślinnością kolejnych terenów, na których wcześniej był wyłącznie bruk, były zaniedbane lub zwyczajnie niezagospodarowane. szczególnie te w centrum miasta.

Centrum miasta się zazielenia

Już od kilku lat, miasto Poznań, prowadzi prace, które mają na celu zazieleni niezagospodarowanego terenu, zwłaszcza w Śródmieściu, gdzie występuje bardzo gęsta zabudowa. Tereny, które często służyły jako nielegalny parking, zostały zamienione w skwery i małe parki. Co więcej, miasto nie zamierza na tym przestać. Oczekiwane są nowe środki unijne, których znaczna część zostanie przekazana na retencję i zazielenienie miejskich przestrzeni. Podejmowana działania są planowane zgodnie z mieszkańcami i radami osiedli.

Analiza miejsc w Śródmieściu

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w najbliższych miesiącach zamierza przeprowadzić analizę lokalizacji pełnych bruku oraz niezagospodarowanych, które mogłyby zostać przeznaczone pod dodatkowa zieleń. W tym celu BKPiRM zwróciło się do poznańskich rad osiedli, z prośbą o wskazanie miejsc, które z perspektywy mieszkańców powinny zostać zmodernizowane i odnowione. Miasto jest najbardziej zainteresowane rozwiązaniami związanymi z retencją wody, dzięki czemu wprowadzone działania będą miały wpływ nie tylko na komfort mieszkańców, ale także na poprawę warunków klimatycznych.

Kolejne dzielnice czekają 

Które dzielnice będą następne? Zarząd Dróg Miejskich podobne działania planuje na Wildzie i Łazarzu, aby odbrukować i wprowadzić zieleń na terenie, który został zamieniony na strefy płatnego parkowania. Będą to przede wszystkim rejony skrzyżowań i przejść dla pieszych, np. ulica Czajcza przy skrzyżowaniu z Powstańczą. Dotychczas w ramach akcji „Zasadzka na fyrtle – zazielenienie skwerów”, zaniedbane tereny na Wildzie zostały zamienione w miejsca wypoczynku, np. skwer przy ul. Roboczej czy przy ul. Traugutta, gdzie oprócz zieleni i ławek, pojawiły się domki dla owadów.