Dlaczego SP Belward rozpoczęła rok szkolny 6 września?

Nietypowo, bo dopiero 6 września, odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w Prywatnej Szkole Podstawowej Belward w Poznaniu. Co na to wpłynęło? Niestety, placówka musiała znaleźć nowe miejsce na swoją działalność, o czym przesądziły liczne konflikty z właścicielem dotychczasowego budynku.

Wypowiedzenie obecnego miejsca

Właściciel budynku, w którym znajdowała się Prywatna Szkoła Podstawowa Belward, pod koniec sierpnia zablokował możliwość wejścia do placówki. Jak sam tłumaczył — ze względu na wypowiedzenie umowy najmu. Zdaniem prezesa zarządu organu prowadzącego szkoły, Sylwii Bulczyńskiej-Szwab, taki dokument do niej nie dotarł, ani nie został jej dostarczony, a co za tym idzie, nie mógł zostać uznany za obowiązujący, z czym nie zgadzał się właściciel.

Rozpoczęcie Roku z opóźnieniem

Spór na linii Sylwia Bulczyńska-Szwab – dotychczasowy właściciel sprawił, że dalsze korzystanie z budynku było niemożliwe i trzeba było rozejrzeć się za nowym adresem. Szczęśliwie w poszukiwania zaangażowali się zarówno nauczyciele, jak i rodzice uczniów, przez co udało się znaleźć miejsce, gdzie z lekkim opóźnieniem można było rozpocząć naukę. 6 września uczniowie spotkali się w Poznańskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 12 z nauczycielami i dyrekcją, a tuż po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego, została zorganizowana wycieczka integracyjna.

Nowy budynek placówki 

Oficjalnie, 7 września rozpoczeły się zajęcia szkolne dla uczniów Belwarda w nowym budynku szkoły, który znajduje się przy ul. Św. Marcin 59. Warto wspomnieć również o pomocy policji, bo to dzięki nim udało się porozumieć z właścicielem dotychczasowego obiektu i wejść do szkoły przez parking, co umożliwiło odzyskanie całego wyposażenia czy też sprzętu, który należy do Prywatnej Szkoły Podstawowej. Niestety główne wejście wciąż pozostaje zabarykadowane.

Szkoła nie zapomni również o emerycie, który mieszkał w części budynku, jednocześnie go nadzorując z ramienia placówki. Do nowego miejsca zamieszkania zostaną przeniesione wszystkie jego rzeczy, a zarząd szkoły zajmie się wszystkimi opłatami.