Odmowa ustalenia warunków zabudowy – co dalej? Porady architekta

Złożyłeś wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, złożyłeś wszystkie niezbędne dokumenty i czekasz na pozytywną odpowiedź, ale okazuje się, że wniosek został odrzucony. Czy wszystko już stracone? Niekoniecznie. W tym artykule postaramy się przybliżyć Ci, jakie są tego przyczyny i co możesz z tym zrobić.

Zawieszenie ustalania warunków zabudowy

Może się zdarzyć, że Twoja nieruchomość nie podlega regulacji planu zagospodarowania przestrzennego, ale  jego zatwierdzanie jest w toku. W takim przypadku urząd zawiesza postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy dla Twojej działki maksymalnie na dziewięć miesięcy. Jeżeli jednak organ samorządu terytorialnego nie podejmie decyzji o kontynuacji planowania w ciągu 2 miesięcy od zakończenia postępowania – burmistrz, lub prezydent miasta muszą wszcząć postępowanie i podjąć decyzję o kontynuacji planowania stworzenia warunków zabudowy dla Twojej nieruchomości.

Dlaczego odmówiono wydania ustalenia warunków zabudowy?

W sytuacji, gdy organ odmawia wydania decyzji o warunkach zabudowy, warto dokładnie zbadać, co było tego podstawą. Przyczyna odmowy będzie zawarta w piśmie otrzymanym z urzędu miasta lub gminy.

Przyczyną odmowy wydania orzeczenia jest zwykle niespełnienie niektórych warunków wymienionych w ust. Art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym rozporządzeniem wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

  • Zabudowana jest co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej .
  • Działka ma dostęp do publicznej drogi-
  • Teren nie wymaga uzyskania zezwolenia na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
  • Budowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami

Dopracuj swój wniosek!

Jeśli odrzucenie wynikało z niespełnienia jednego z tych warunków, należy ponownie rozpatrzyć wniosek. Porozmawiaj też z urbanistami, którzy przeanalizują Twoje dokumenty. Z reguły chętnie służą oni wskazówkami i podpowiadają, co należy zmienić, aby spełnić warunki pozytywnej decyzji.

Być może któryś z parametrów przedstawionych we wniosku nie odpowiada wymaganiom gminy, np. tempo zagospodarowania działki, wysokość budynku, wielkość powierzchni biologicznie czynnej czy kąt nachylenia dachu. Jeśli te kwestie nie są dla Ciebie najważniejsze, możesz poprawić swoje założenia i ponownie przesłać dokument. Czasami wystarczy niewielka zmiana w planowanej inwestycji, aby urząd podjął pozytywną decyzję w sprawie wniosku.

Decyzję negatywną otrzymasz również wtedy, gdy wynik analizy gminnej wykluczy inwestycję o cechach wskazanych we wniosku. Instytucja nie może odmówić podjęcia decyzji, uzasadniając ją troską o zachowanie ładu przestrzennego. Należy również zwrócić uwagę na inne przyczyny wynikające z przepisów lub analiz urbanistycznych.

Odwołanie do SKO

Jeśli twój wniosek został znowu odrzucony lub nie chcesz iść na ustępstwa możesz odwołać się od decyzji urzędników. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Więcej o odmowie ustalenia warunków zabudowy na stronie Karma-Project.pl