Poznań to miejsce przyjazne niepełnosprawnym

Jeżeli chodzi o pomysły na ułatwienie życia niepełnosprawnym, to Poznań może pochwalić się wieloma naprawdę udanymi projektami. Miasto nie spoczywa jednak na laurach. Planowane są już dalsze działania, między innymi bezpłatna pomoc asystenta, ułatwienie dostępu do literatury oraz filmów. Włodarze planują również dalszy rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej, przejść dla pieszych oraz zmniejszenie barier zawodowych, poprzez tworzenie przystosowanych miejsc pracy.
 

Jak miasto pomaga niepełnosprawnym?

Do tej pory miasto podejmowało szereg działań mających na celu ułatwienie i usprawnienie życia niepełnosprawnych. Do najważniejszych celów należy usprawnienie poruszania się po mieście oraz zapewnieni prawidłowej edukacji, opieki, a także stanowisk pracy.
 
Niewątpliwym sukcesem jest stopniowa wymiana taboru na niskopodłogowy. Na wszystkich trasach obecne są tramwaje z miejscami przystosowanymi do wózków inwalidzkich, wyposażonych w specjalne podesty umożliwiające wjazd do środka pojazdu. Na wielu przystankach spotykamy także system głosowy informujący o nadchodzącym rozkładzie jazdy.
 
Również strony miejskie są coraz bardziej dostępne. Poznań wprowadził możliwość powiększenia czcionki, a także wersje kontrastowe.
 
Teraz będzie można też bezpłatnie skorzystać z pomocy asystenta, który wspomoże codzienne funkcjonowanie. Zrobi zakupy, pomoże w przemieszczaniu czy zapewni opiekę podczas wydarzeń sportowych, czy kulturalnych.
 

Kto może skorzystać z pomocy asystenta?

Skorzystanie z pomocy asystenta jest bezpłatne dla wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców Poznania, rozliczających PIT na jego rzecz. Nie ma również przeciwwskazań, aby o asystenta ubiegali się opiekunowie prawni niepełnosprawnego.
Ważne jest, żeby asystenta zamówić odpowiednio wcześnie. Przynajmniej 7 dni przed planowaną aktywnością. Można to zrobić, kontaktując się z biurem pod nr telefonu: 61 646 33 44.