Prace konserwatorskie w Urzędzie Miasta

Już jesienią w poznańskim urzędzie miasta ruszą prace konserwatorskie! Zabytkowe pomieszczenia w budynku dawnego kolegium jezuickiego wciąż kryją przed nami wiele tajemnic. Jedną z nich są freski, w której obradują poznańscy radni.

Dawne malowidła

Prawdopodobnie zdobienia powstały około 1732 roku, kiedy to zakończono budowę kolegium jezuickiego. W tamtych czasach pomieszczenie, w którym aktualnie odbywają się spotkania Rady Miasta, służyło jako klasztorna jadalnia. Według domniemywań freski zamalowano chwilę po zlikwidowaniu zakonu w 1773 roku. W tym samym roku budynek został przeznaczony na cele świeckie. Sklepienia Sali Sesyjnej niemal w całości poddane są freskami, poddano je wtedy konserwacji, utrwalając je i porządkując ślady po sztukateriach.

Prace konserwatorskie

Co wchodzi w zakres nadchodzących prac konserwatorskich? Planowane jest odsłonięcie malowideł na całości powierzchni sklepienia, a także ich konserwacja, poza tym przewidziana jest rekonstrukcja sztukaterii roślinnych oraz figuralnych, a także ramy sztukatorskiej, która znajduje w centralnej części sklepienia. Kiedy rozpocznie się renowacja? Po rozstrzygnięciu przetargu, który według przewidywań powinien zakończyć się jesienią 2021 roku, a następnie po podpisaniu umowy z wykonawcą. Na realizację prac przewidziano około 18 miesięcy.

Tajemnicze freski

Co możemy zobaczyć na zdobieniach? Nad oknami widać popiersia jezuickich świętych, którzy zostali umieszczeni w dekoracyjnym obramieniu. Możemy na nich dostrzec Franciszka Borgiasza, Franciszka Ksawerego, Alojzego Gonzaga oraz prawdopodobnie Ignacego Loyolę. Na wschodniej i zachodniej ścianie zostały odsłonięte portrety kardynałów w medalionach, za to w centrum widać mężczyznę w białej szacie, który niesie półmisek oraz dziecko nalewające wino do dwóch kielichów. W tle widzimy stół nakryty obrusem, dzięki czemu możemy domniemywać, że scena przedstawia prawdopodobnie gody w Kanie Galilejskiej.

Z uwagi na planowane prace konserwatorskie w Sali Sesyjnej, transmisje z obrad Rady Miasta Poznania zostały tymczasowo przeniesione do Sali Białej.