Strefa Płatnego Parkowania się powiększa

Kończy się przebudowa Rynku Łazarskiego, a wraz z nią pojawiła się Strefa Płatnego Parkowania, za wyjątkiem ul. Lodowej na odcinku od Rynku do ul. Stablewskiego oraz ul. Dmowskiego od Rynku do ul. Hetmańskiej. Odcinki te stanowią dojazd do placu budowy na przechodzącym wciąż przebudowę placu, jednak obecne prace znalazły się na etapie, który pozwala na wdrożenie nowego oznakowania. Jakie zmiany nas czekają? 20 września ul. Lodowa stanie się ulicą jednokierunkową, a dzień później podobne działania rozpoczną się na ul. Dmowskiego.

Strefa Tempo 30

Na co jeszcze warto się przygotować? Skrzyżowania z ul. Stablewskiego i ul. Chłodną staną się równorzędne, a cała ul. Lodowa zostanie ograniczona strefą „Tempo 30”. Parkować można będzie na miejscach równoległych, po obu stronach ulicy, na odcinku od ul. Stablewskiego do ul. Chłodnej, a także równoległych i prostopadłych od ul. Chłodnej do Rynku Łazarskiego. Z postoju wyłączone zostaną również obszary położone w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Podobne rozwiązania wprowadzone zostaną na ul. Dmowskiego, która zostanie częściowo ulicą jednokierunkową od Rynku Łazarskiego do ul. Potockiej. Miejsca parkingowe będą wytyczone po obu stronach ulicy, pomiędzy Rynkiem, a ul. Stablewskiego, podczas gdy od ul. Stablewskiego do ul. Potockiej zaprojektowano skośne miejsca postojowe po zachodniej stronie ulicy i miejsca równoległe po stronie wschodniej. Tutaj również ulica wejdzie w obszar strefy „Tempo 30”. Co ważne, od 4 października ulice Lodowa i Dmowskiego zostaną objęte opłatami za parkowanie.

Zakaz zatrzymywania się

Uwaga poznaniacy! Podczas prac obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właściciela. Nie są to tanie rzeczy, bo stawki wynoszą 520 złotych za holowanie, a także 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, plus mandat karny wystawiony przez straż miejską.