Zespół do spraw PBO czeka na Ciebie!

Mieszkańcu Poznania! Jeśli cenisz inicjatywę społeczną, kochasz Poznań, troszczysz się o wspólne dobro i chciałbyś aktywnie działać na jego rzecz, to praca w zespole do spraw Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego czeka właśnie na Ciebie!

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest projektem, dzięki któremu mieszkańcy Poznania i lokalnej wspólnoty mają rzeczywisty wpływ na decyzje, które zachodzą w ich dzielnicach dbając o odpowiednie rozdysponowanie części budżetu miasta. Głównym celem inicjatywy jest współtworzenie lepszych warunków życia dla mieszkańców, a przy okazji praca w Poznańskim Budżecie Obywatelskim da szansę na wykazanie się pomysłowością i kreatywnością, przy jednoczesnym budowaniu doświadczenia po bardziej formalnej stronie przedsięwzięcia. Zadaniem zespołu PBO jest określenie spójnych zasad dotyczących oceny wniosków, a także monitorowanie podjętych działań.

Kto wchodzi w skład zespołu PKO?

Kogo możemy spotkać w zespole Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego? W skład zespołu wchodzą:

  • 5 mieszkańców
  • 5 osób z Rady Osiedli (1 osoba z jednej Rady Osiedla),
  • 5 osób z Rady Miasta Poznania
  • 5 wnioskodawców z poprzednich edycji PBO
  • 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych
  • 1 reprezentant Miejskiej Rady Seniorów
  • 1 reprezentant Młodzieżowej Rady Miasta
  • 15 przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania
  • radca prawny oraz Inspektor Ochrony Danych z ramienia UMP

Jak dołączyć do zespołu PKO?

Aby zgłosić chęć dołączenia do zespołu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, należy przesłać skan wypełnionego i co ważne, podpisanego formularza na adres mailowy: [email protected] lub listownie na adres Urzędu Miasta Poznania: ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, najpóźniej do dnia 17 września 2021 roku. Formularz dostępny jest na stronie PBO..